Què fem?

El programa comunitari es divideix en 3 grans línies de treball (Verdum, barri educatiu; Verdum, Famílies; i Ser gran a Verdum) que a la seva vegada es concreten en diversos projectes i en 4 projectes transversals (Verdum, Barri obert; Verdum Cultural; Comunicació i difusió; i Coordinació, Assessorament i Formació)

Els destinataris de tots els projectes són el conjunt de la població del barri de Verdum, és a dir, als seus 12.296 habitants (dades 2013). Tot i això, més enllà dels veïns, veïnes, entitats i professionals del barri de Verdum, també estan vinculades al procés comunitari altres persones procedents de barris veïns com Prosperitat, Roquetes o Trinitat Nova i altres professionals que no treballen directament o exclusivament amb la població del barri de Verdum.

D’altra banda, es contempla el treball amb col·lectius específics segons els diferents projectes que es desenvolupen, que en total  són 7:

1a. Verdum, Barri Educatiu

1b.Inserció sociolaboral

1c. Adolescents i Joves

1d. Dimecres Culturals

2a. Espai familiar

2b. Espai familiar

3. Ser gran a Verdum

4. Barri Obert

5. Verdum Cultural

6. Comunicació i Difusió

7. Coordinació, Assessorament i Formació

comu