Verdum, Barri Comunitari

L’eix Verdum, Barri Comunitari és una línia de treball transversal i té un doble objectiu: 

 1. L’apropament i/o enfortiment de l’acció comunitària en el conjunt d’agents i col·lectius de Verdum (i de manera especial pel que fa al veïnat i les entitats i col·lectius del barri), així com la cultura i valors necessaris que l’acompanyen.
 2. Generar eines, espais i estratègies orientades a construir una mirada compartida i global dels processos comunitaris existents al barri, que superi visions fragmentades (“quedar-se en allò concret”/ “quedar-se en sols el què jo/nosaltres fem”), de manera que gradualment existeixi una identitat compartida com a “barri comunitari” a la vegada que aquest fet convidi a la reflexió i pensament estratègic dels agents participants a mig i llarg termini. 

La singularitat d’aquesta línia, en contrast de les altres, s’explica per la intenció d’abastar els següents reptes, situant l’acció comunitària com a objecte central de treball: 

 • Actuant com a calaix de sastre que permeti identificar i dotar d’estratègia l’acompanyament a tots aquells col·lectius i agents els quals encara no participen en les actuacions i espais comunitaris de la resta dels eixos del Pla, tant sigui pel recent aterratge i/o per una manca de relació històrica, com per la naturalesa del col·lectiu i activitat a què es dediquen. 
 • Afavorir a la construcció d’una participació democràtica a Verdum: és a dir, a garantir l’exercici del dret a la participació i a la possibilitat d’implicar-se en afers col·lectius tenint en compte l’anàlisi interseccional i, per tant, entenen que cal contemplar com la posició de classe, de gènere i d’origen condiciona l’accés i formes de participar.
 • Promoció de la Cultura Popular com a eina i expressió comunitària mitjançant l’organització d’esdeveniments i expressions culturals dissenyades i executades de manera comunitària amb el conjunt d’agents implicats, treballant de manera compartida així com incorporant col·lectius/entitats/grups socials que fins ara no han pres part i/o ja generen activitats pròpies de la Cultura Popular de manera més o menys formalitzada però que no gaudeixen de reconeixement i relació per part de la resta d’agents.
 • Difusió Projecte i retorn del capital comunitari “Verdum al mapa”: difondre i visibilitzar el conjunt d’activitats, iniciatives que es desprenen tant directament dels projectes del Pla Comunitari com d’altres agents del barri. També treballar per la transmissió d’un relat en clau comunitària a nivell de barri, oferir processos i espais estratègics com la Trobada Comunitària, així com mantenir la participació en demés espais de coordinació i plataformes de la zona (Coordinadora Cultural, Taula de Franja, Comissió d’Inserció, 9b Acull, Xarxa d’Inserció, etc.). Finalment, es pretén cuidar el vincle amb espais de trobada, formació i intercanvi d’aprenentatges al voltant d’allò comunitari (formacions, sessions de treball, coneixement d’iniciatives, participació en jornades i taules de debat d’àmbit ciutat/nacional/estat, visites de professionals i entitats interessades, de formadors i alumnes, vincles amb la universitat i espais acadèmics, etc.).

Alguns d’aquests objectius es configuren a través de les següents activitats:

 • Comissió de Festes Verdum: integrada pel conjunt d’entitats i ciutadania que organitza festes i esdeveniments culturals al barri (AVV, Ass. Comerciants, Grup de Joves, Propis, García Lorca, AFAs, Centre Obert, Mou-te, Teatre Xerinola, …). Es treballa de manera comunitària per l’organització de Carnaval, Festa Major, Festa Primavera
 • Coordinadora Cultural: des de l’Associació Comunitària es participa en aquest espai de trobada associatiu de Nou Barris així com es promociona i facilita la implicació de la resta d’entitats del barri. Esdeveniments: Cultura Va de Festa, Carnaval… 
 • Taula de Prevenció, Convivència i Seguretat: espai de treball on es reuneixen administracions, forces de seguretat i entitats per al seguiment d’incidències, necessitats pel que fa a la convivència i seguretat; així com es treballa en actuacions concretes en clau comunitària.
 • Taula d’Equipaments: El passat 2019 es va crear la Taula com a espai de trobada i coordinació de la gestió i oferta que es genera des del conjunt d’equipaments de proximitat del barri (Casal Artesania, Casal Cívic Verdum, Casal de Barri i Biblioteca Les Roquetes).
 • Verdum al mapa: conjunt d’activitats i col·laboracions amb agents externs del territori encarades a la difusió pública i coneixement del Pla Comunitari i les experiències que acull: Universitats (visites alumnes, presentació experiències a facultats, investigació social..), participació a congressos, xerrades i espais de trobada d’entitats i col·lectius professionals, visites de centres de formació professional, reunions i trobades amb diferents àmbits i responsables tècnics i polítics de les administracions.

La Trobada Comunitària

La Trobada Comunitària és un espai al qual es convida a entitats, veïns i veïnes i serveis Trobada Comunitària 2019públics a compartir la feina que uns i altres realitzem per fer de Verdum un millor barri. És un moment per relacionar-nos i intercanviar inquietuds i il·lusions en un ambient distès i amigable. Un espai obert a totes les persones que viuen, treballen o fan vida al barri de Verdum i, per suposat a companys i companyes d’altres barris veïns!

Veure vídeo Trobada Comunitària 2019

Alguns cartells d’anys anteriors:

Trobada Comunitària 2019