Ser gran a Verdum

“Fes-te gran a Verdum”, session “La bellesa del moviment i el moviment en la vellesa”
 • Espai de treball Ser gran a Verdum: On estan presents tots els recursos que treballen directa o indirectament amb gent gran del barri. Alguns dels objectius de l’espai de treball  són :
  • Detectar les necessitats de les persones grans,
  • aprofitar els recursos existents,
  • potenciar les xarxes veïnals per  prevenir l’aïllament social de la gent gran i
  • promoure l’envelliment actiu
 • Projecte Radars està impulsat per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona,  la seva prioritat es reduir la solitud del nostre veïnat de més avançada edat i combatre l’aïllament social i, per tant, el risc d’exclusió. acull l’objectiu d’ajudar i facilitar que les persones grans del nostre barri puguin continuar a la seva llar, tot garantit el seu benestar amb la complicitat del seu entorn. Podeu veure un article del Projecte Radars en Verdum en aquest link (i més a baix en aquesta mateixa pàgina)

  o Fes-te gran a Verdum: Cicle de xerrades, tallers i activitats que giren al voltant de la prevenció de l’aïllament social, de la solidaritat i de l’envelliment actiu, objectius de la taula de Ser gran a Verdum i que sigui una eina d’apropament dels recursos professionals a la població del territori. La programació del “Fes-Te Gran a Verdum” va començar el 2017. Les sessions són conduïdes per professionals del territori i es realitzen una tarda a la setmana de 17h a 19h aprox., al Casal de Barri de Verdum.

  • Necessitats derivades del diagnòstic de salut: Arrel del diagnòstic realitzat l’any 2016, el grup assumeix el treball de les necessitats que tenen a veure amb gent gran i salut. S’està actualitzant la graella de recursos existents per a cadascuna de les necessitats plantejades per, a partir d’aquests, identificar què trobem a faltar, què podríem fer per donar resposta o reduir-les, ja sigui apropant recursos de l’àmbit de ciutat que puguin aterrar al barri, ja sigui creant-ne de nou

Fes-te Gran a Verdum

El projecte Escola de Salut (Actualment “Fes-te gran a Verdum”) sorgeix de l’espai de treball Ser gran a Verdum*, on es reuneixen professionals d’entitats i serveis del territori dedicats a treballar amb gent gran, així com veïns i veïnes a títol individual del barri.

La programació que es porta a terme vol ser un espai de trobada i relació de veïns i veïnes i professionals del barri on compartir elements de reflexió al voltant del fet de  fer-se gran.

Espai de treball Ser Gran a Verdum: Agència de Salut Pública de Barcelona, Biblioteca Nou Barris, Biblioteca Les Roquetes, CAP Rio de Janeiro, Casal de gent gran Verdum—Artesania, Centre de Serveis Socials Guineueta-Verdum– Prosperitat, Habitatges amb Serveis, Centre de Dia per a gent gran Verdum , Radars Verdum      

Impulsa Associació Comunitària Verdum – Col·labora Ajuntament

Algunes Imatges de les sessions “Fes-te gran a Verdum” 2017

 Fes-Te Gran a Verdum 2019

Fes-Te Gran a Verdum 2019 – Xerrada de Recursos i Serveis per gent gran al barri

CUIDAR DE LA NOSTRA GENT GRAN AL VERDUM – PROJECTE RADARS.

És en aquest espai de reflexió i reconeixement cap a l’acció dels llaços veïnals del nostre barri del Verdum on s’assenyala la necessitat de fer consciència de l’actual situació demogràfica i de l’augment de l’esperança de vida. Al Verdum, hi vivim més de 12.000 persones, gairebé una quarta part és major de 65 anys, i el 30% d’aquestes té més de 75 anys.

Moltes d’aquestes persones de més de 75 anys, han escollit, dintre de les seves possibilitats, continuar vivint a casa seva, soles o acompanyades, degut a l’alt sentiment de pertinença al barri , als seus lligams, a la seva història de vida, etc. Tenint en compte això, i sense caure en el prejudici de l’edaisme, és a dir, de jutjar l’altre per l’edat que té, certament les necessitats de les persones grans s’accentuen i, moltes d’elles, pateixen, a més de les possibles dificultats associades a l’edat, un fort aïllament social i solitud.Al Verdum, hi vivim més de 12.000 persones, gairebé una quarta part és major de 65 anys, i el 30% d’aquestes té més de 75 anys.

Projecte RADARS

Atenent a la sensibilitat de les entitats del barri que es venen ocupant de determinades qüestions de les persones grans del Verdum, així com dels serveis públics que han de vetllar pel seu benestar, tal i com són els dispositius de salut i serveis socials, s’acull un projecte de ciutat, el Projecte Radars, a partir del qual poder articular la cobertura de determinades necessitats de manera col·laborativa entre els diversos agents tenint present que els principals protagonistes són el veïnat i comerços compromesos (farmàcies, etc.) que desitjen concretar una mirada atenta i curosa per a aquestes persones convertint-se en dispositius a partir dels quals poder comunicar, si fós precís, una possible situació de vulnerabilitat que requerís l’atenció i possible cobertura per part de les entitats promotores i participants.

Per tant, el projecte Radars acull l’objectiu d’ajudar i facilitar que les persones grans del nostre barri puguin continuar a la seva llar, tot garantit el seu benestar amb la complicitat del seu entorn. La seva prioritat? Reduir la solitud del nostre veïnat de més avançada edat i combatre l’aïllament social i, per tant, el risc d’exclusió.

El projecte Radars, que s’aproxima amb una mira sensible i respectuosa cap les persones més grans, està impulsat per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i, per tant, és tracta d’un projecte de ciutat que, mica en mica, va consolidant els seus objectius en els diferents barris de Barcelona. Al Verdum, en el nostre cas, s’acull amb molta il·lusió l’any 2013. Passats tres anys, s’han consolidat 12 entitats col·laboradores les quals aunen esforços per fer créixer una llavor que ja ha germinat amb el compromís d’un total de 80 dispositius Radars (entre comerços, veïns i farmàcies) que vetllen per sostenir i generar una major xarxa de prevenció que pugui donar resposta a aquestes casuístiques d’aïllament social i solitud que es detecten en determinades persones grans.

En aquesta voluntat de continuar cuidant de la població més vulnerable en el propi barri i la propia llar, el projecte Radars es presenta amb un esperít flexible i obert que pot seguir acollint a veïnat i comerços que tinguin ganes de concretar accions de solidaritat i bon veïnatge. Alhora, el projecte Radars també acull, ja no des de la vessant promotora de benestar, sinó des d’una vessant cuidadora i amb un acompanyament proper a aquelles persones encara més vulnerables a partir d’un seguiment telefònic.

Cada gest en aquesta direcció, cada nou Radar, ens aproxima a fer que la vivència de ser gran al Verdum sigui més enriquidora i saludable per tothom. Si et vols implicar, posa’t en contacte amb nosaltres escrivint a radarsgentgran@bcn.cat o bé trucan’s al telèfon 936197311.

El gran circ

Projecte comunitari entre Roquetes, Trinitat Nova i Verdum que parteix de l’ASPB, es porta a terme amb el suport de l’escola de circ a l’Ateneu Popular de Nou Barris.

Projecte que te per objectiu fomentar, per una part fomentar l’envelliment actiu i la millora de la salut de la gent gran i per l’altra part, oferir una activitat de caire sociocultural on es promouen les relacions socials, l’apropament cultural al circ i a veure que tot es possible.