Joves i Adolescents

Objectius
  • Informar els i les joves de les possibilitats lúdiques, de lleure, temps lliure i laborals a les quals tenen accés al barri i a les zones més properes.
  • Augmentar l’oferta d’activitats de lleure i temps lliure.
  • Treballar la necessitat d’espais específics per a joves i adolescents.
  • Potenciar un Grup de veïns/es i/o entitats, serveis, etc que impulsin les accions per i amb els joves, detectin i traslladin les seves necessitats i actuïn per realitzar petits projectes.
Activitats

A.Suport a grups de joves del barri: Des de l’equip comunitari  restem a la seva disposició per si necessiten suport per tirar endavant les seves iniciatives, La voluntat és treballar amb aquests grups més enllà del suport en activitats puntuals, convidant-los a detectar necessitats, conèixer les seves motivacions, inquietuds, problemàtiques que, segons el seu punt de vista, afecten la gent jove del barri. Fins ara hem treballat amb:

  • la Comissió Jove que organitza activitats adreçades a aquest col·lectiu en el marc de la Festa Major del barri, entre d’altres.
  • Grup de joves “Mou-te”, vinculats a l’Escola Pia Luz Casanova, que s’encarreguen d’organitzar activitats o donar suport a l’hora de dinamitzar activitats extraescolars a nivell de centre.
  • La Fundació Pare Manel s’està fent un treball específic amb un grup de pre-monitors/res que s’estan formant a l’entitat.

B.  Implicació activa a la Taula de Franja 9 Barris: Tenint en compte que al barri no existeix cap equipament específic des del qual treballar  amb la població jove, el tema de joves s’aborda conjuntament amb barris propers i en coordinació amb les diferents entitats i recursos que treballen directament amb aquest col·lectiu des de la Taula de Franja.

o Programació estable de tallers adreçats a adolescents entre 12 i 16 anys
o Juliols de Franja-Jove 9B