Espai Familiar

  • Projecte educatiu i d’acompanyament per a famílies amb infants de 0 a 3 anys
  • Participació en activitats del barri i del districte amb altres Espais
  • Coordinació amb diferents recursos d’atenció a la infància (EIPI)
  • Sortides en grup a l’Auditori Apropa
  • Activitats al juliol “estiu a la ciutat”