Espai famílies

  • Espai de treball amb recursos que treballen amb famílies
  • Detecció conjunta de necessitats i propostes d’actuació

Algunes de les activitats realitzades en aquesta línia han estat:

  • Formació per a la professionals sobre salut mental
  • Treball entorn les excursions escolars
  • Diagnòstic Salut al Barri