Espai Familiar Verdum

L’espai Familiar de Verdum neix de la inquietud d’un grup de famílies que varen demanar un espai on poder trobar-se. El Pla Comunitari de Verdum va fer seva aquesta necessitat i treballà amb les famílies fins que aquest espai de trobada acabà esdevenint un projecte, l’Espai Familiar de Verdum.

El projecte ha anat evolucionant a l’hora que ho han fet les circumstàncies i necessitats del nostre entorn i especialment del nostre barri, de Nou Barris i la ciutat.

L’any 2004 va començar el projecte d’una manera informal i com a tal al gener del 2006. Des de 2006 l’Espai compta amb una terapeuta i una educadora. A més de comptar amb la col·laboració d’experts en diferents temes per tractar en xerrades puntuals.

Una vegada aconseguit l’objectiu del 2007 (consolidar els dos grups setmanals), el projecte creix en aspectes com la col·laboració amb la biblioteca de les Roquetes d’on sorgeix “lectures a cau d’orella”, en oferir activitats obertes com les xerrades, les sortides a l’Auditori o la consolidació de la programació del mes de juliol.

El projecte gossa de molt bona salut, creix en contingut i és conegut i reconegut per les famílies de la zona i nombrosos professionals de serveis socials i per serveis d’atenció a la infància com l’EIPI (Equip Interdisciplinari de Petita Infància) l’EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència).

 

 

L’Espai Familiar de Verdum és:

Un ESPAI NORMALITZADOR


És un espai normalitzador on vivències i sentiments són compartits però no jutjats. Volem donar cabuda a totes les famílies siguin quines siguin les seves característiques.

On la DIVERSITAT ens ENRIQUEIX


La diversitat cultural esdevé un element més d’intercanvi entre les famílies. Com es fan les coses a altres indrets, en altres cultures o religions, aporten diversitat en els models de criança.


NO HI HA  “la” RECEPTA NI “el”  MÈTODE


No es tracta de seguir mètodes o receptes sinó de que cada família construeixi el seu propi model parental. El coneixement sorgeix del grup, la base és l’intercanviï d’experiències i vivències entre els adults.

De la mateixa manera es fomenta que les criatures arribin a l’aprenentatge  a través de l’experimentació i  manipulació amb materials diversos. Deixant a les criatures “fer” i fomentant l’observació i reflexió per part de l’adult.

 


La DIMENSIÓ COMUNITÀRIA DE LA CRIANÇA “fa falta la tribu sencera per educar”


Prenem el territori, la comunitat com a element educador, com a element actiu en la criança. Així es fa difusió i es promouen activitats i accions al territori. Fomentem l’ajuda mútua i les xarxes de suport veïnal. Treballem amb entitats, recursos i serveis del territori.


I també:

  • Un projecte educatiu i d’acompanyament per a famílies amb infants de 0 a 3 anys.
  • Un projecte amb una mirada comunitària que participa en activitats del barri-Districte 9B i treballa en xarxa amb entitats i d’altres espais familiars del Districte de 9B.
  • Un projecte que es coordina amb diferents recursos, com: l’Equip Interdisciplinar de la Petita Infància (EIPI), Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), Centre de Serveis Socials Guineueta-Prosperitat Verdum.
  • Un projecte que apropa les activitats culturals de Barcelona amb sortides en grup a l’Auditori.
  • Un projecte que ofereix activitats al juliol -“estiu a la ciutat”-.

Per a més informació posat en contacte amb nosaltres: info@pcverdum.org 

Col·laboren: