Verdum Jove

Objectius
  • Informar els i les joves de les possibilitats lúdiques, de lleure, temps lliure i laborals a les quals tenen accés al barri i a les zones més properes.
  • Augmentar l’oferta d’activitats de lleure i temps lliure.
  • Treballar la necessitat d’espais específics per a joves i adolescents.
  • Potenciar un Grup de veïns/es i/o entitats, serveis, etc que impulsin les accions per i amb els joves, detectin i traslladin les seves necessitats i actuïn per realitzar petits projectes.
Activitats

A.Suport a grups de joves del barri: Des de l’equip comunitari  restem a la seva disposició per si necessiten suport per tirar endavant les seves iniciatives. La voluntat és treballar amb aquests grups més enllà del suport en activitats puntuals, convidant-los a detectar necessitats, conèixer les seves motivacions, inquietuds, problemàtiques que, segons el seu punt de vista, afecten la gent jove del barri. Fins ara estem treballat amb:

Comssió Joves Verdum
  • la Comissió Jove Verdum que organitza activitats adreçades a aquest col·lectiu en el marc de la Festa Major del barri, entre d’altres.
  • Grup de joves “Mou-te”, vinculats a l’Escola Pia Luz Casanova, que s’encarreguen d’organitzar activitats o donar suport a l’hora de dinamitzar activitats extraescolars a nivell de centre i de barri.
  • Grup de teatre Atrezzo, joves del barri que han creat un grup de teatre i que participen activament en la Comissió Jove de Verdum.
Grup de Teatre Atrezzo a la Festa Major de Verdum 2019

B. Taula Joves Verdum: la taula de treball comunitari on s’aborden diversos temes que afecten el jovent del barri, en ella participen tant, entitats i serveis, com joves de la mateixa Comissió Jove, per construir conjuntament activitats pels i les joves. En aquest sentit, s’estan realitzant les següents activitats:

C.  Implicació activa a la Taula de Franja 9 Barris: Tenint en compte que al barri no existeix cap equipament específic des del qual treballar  amb la població jove, el tema de joves s’aborda conjuntament amb barris propers i en coordinació amb les diferents entitats i recursos que treballen directament amb aquest col·lectiu des de la Taula de Franja. Juntament amb les entitats i serveis que participen, es realitzen les següents activitats:

  • Programació estable de tallers adreçats a adolescents entre 12 i 16 anys
  • Juliols de Franja-Jove 9B
  • Festival Erràtik (antiga Festa del Circ Social de Nou Barris)
Festival Erràtik 2019