Què fem?

El programa comunitari es divideix en 4 grans línies de treball (Verdum, barri educatiu; Verdum, Famílies; Verdum Jove i Ser gran a Verdum) que a la seva vegada es concreten en diversos projectes i en 3 eixos transversals (Verdum, Barri obert;  Verdum, Barri Comunitari i Assesorament i formació), així mateix també treballen en la Coordinació, Assessorament i Formació, de col·lectius i entitats específiques.

De cada línia de treball es despengen Taules de treball comunitari i/o projectes, generats a partir per processos de participació comunitària.

Us deixem un petit esquema del Pla Comunitari de Verdum:

PCV 2021-2022
Organigrama del programa del Pla Comunitari de Verdum 2021-2022

Els destinataris de tots els projectes són el conjunt de la població del barri de Verdum, és a dir, als seus 12.578 habitants (dades 2019). Tot i això, més enllà dels veïns, veïnes, entitats i professionals del barri de Verdum, també estan vinculades al procés comunitari altres persones procedents de barris veïns com Prosperitat, Roquetes o Trinitat Nova i altres professionals que no treballen directament o exclusivament amb la població del barri de Verdum.

D’altra banda, es contempla el treball amb col·lectius específics segons els diferents projectes que es desenvolupen, que en total  són 8:

1. Verdum, Barri Educatiu

– Inserció sociolaboral

– Dimecres Culturals

2. Verdum, famílies

– Espai famílies

– Espai familiar

3. Ser gran a Verdum

Fes-Te Gran a Verdum!

Projecte RADARS

El Gran Circ

4. Verdum Jove

5. Verdum, Barri Obert

6. Verdum Cultural

7. Verdum, barri comunitari

8. Coordinació, Assessorament i Formació

* Grups motors veïnals

comu

A continuació podeu llegir i/o descarregar la memòria d’activitats 2023: